Členská schôdza


Vážení členovia PD Bratislava - Vinohrady

Riadna členská schôdza sa bude konať 22. 3. 2019 o 13:00. Každému z Vás bola odoslaná pozvánka s programom ČS a aj splnomocnenie na zastupovanie v prípade Vašej neúčasti.