Vo veku nedožitých 93 rokov nás opustil dlhoročný člen Jozef Drobný


S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 3. decembra nás vo veku nedožitých 93 rokov opustil dlhoročný člen PD
Jozef Drobný
Posledná rozlúčka so zosnulým bude 9. decembra 2019 o 14:45 hod. v Krematóriu v Bratislave.
Smútiacej rodine týmto vyjadrujeme úprimnú sústrasť