Odloženie členskej schôdze na neurčito


Vážení členovia PD,

na základe pokynov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavýrusom SARS - CoV - 2 Vám oznamujeme, že riadna členská schôdza sa odkladá na neurčito. O náhradnom termíne členskej schôdze Vás budeme informovať v dostatočnom predstihu.

Odklad riadnej členskej schôdze schválilo predstavenstvo PD a krízový štáb, ktorý zasadal 9. 3. 2020