Predaj nehnuteľnosti na Obchodnej ulici

V júli 2022 sa uskutočnil predaj nehnuteľnosti na Obchodnej ul. č. 55 za cenu schválenú členmi PD na Členskej schôdzi 1. 4. 2022.

Okamžite v súlade s rozhodnutím ČS začíname s dočisťovaním priestorov v bývalej hale Kovo, prípravou projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a dodatočným priradením súpisného čísla objektu.