Pre Členov

Predaj nehnuteľnosti na Obchodnej ulici

V júli 2022 sa uskutočnil predaj nehnuteľnosti na Obchodnej ul. č. 55 za cenu schválenú členmi PD na Členskej schôdzi 1. 4. 2022. Okamžite v súlade s rozhodnutím ČS začíname s dočisťovaním priestorov v bývalej hale Kovo, prípravou projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a dodatočným priradením súpisného čísla objektu.

Weiterlesen →


Oznam pre záhumienkarov

                 Predstavenstvo PD na svojom zasadnutí dňa 2. 8. 2022 určilo výkupnú cenu hrozna v roku 2022 na 0,45€ za 1 kg hrozna. Pri zúčtovaní bude z celkovej ceny za hrozno odpočítaný poplatok za mechanické obrábanie vinice vo výške 0,10€ za každý koreň viniča.

Weiterlesen →